Hägerstenshamnen

År 1894 köpte byggnadsmaterialfirman Olsson & Rosenlund Hägerstens gård som ligger i nuvarande Axelsberg, strax öster om Mälarhöjden. Firmans sågverk på Ekerö hade brunnit ner året innan och man uppförde under de kommande åren en hel bruksmiljö strax öster om Hägerstens gård. Där byggdes sågverk, brädgård, snickerifabrik och ett tegelbruk. Man anlade även en hamn med varv för att kunna ta in flottat timmer och för att kunna skeppa ut de färdiga byggprodukterna. Som mest arbetade runt 200 personer i dessa verksamheter.

Än i dag finns en sänka i marknivån efter den täkt där lera för tegeltillverkningen togs (nuvarande industriområdet på Instrumentvägen och Jakobsdalsvägen). På slutet av 1920-talet började leran ta slut och tegelbruket liksom övriga verksamheter avvecklades successivt men brädgården fanns kvar till 1970-talet. 1989-90 samt 1993 uppfördes det nuvarande bostadsområdet av JM på adresserna Selmedalsringen och Instrumentvägen.

Här följer några bilder från området. Den översta bilden är från 1930 och i bakgrunden på den syns spårvägen till Mälarhöjden. Den har i princip samma sträckning som dagens tunnelbana.


Foto: Stockholmskällan / Aero Material AB


Foto: Alf. Væring

Här är en karta som visar området samt Hägerstens gård strax väster om detta.

Visa Hägerstenshamnen på en större karta

This entry was posted in Bilder and tagged , , , . Bookmark the permalink.